Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Tångagöl, 098377 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-11-16 Stoppdatum 2002-11-16
Mängd (ton): 1,01 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,3
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: