Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, K27 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-10-22 Stoppdatum 1994-10-22
Mängd (ton): 39,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: