Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hagsjö, 101342 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-12-08 Stoppdatum 2002-12-08
Mängd (ton): 2,81 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: