Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Häsboån, V40_28 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-26 Stoppdatum 2003-10-26
Mängd (ton): 9,72 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0-2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: