Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bergagölen, 101252 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-04 Stoppdatum 2003-09-04
Mängd (ton): 2,01 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,3
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: