Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Häsboån, V40_28 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-10-17 Stoppdatum 2007-10-17
Mängd (ton): 2,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0-2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: