Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Abborrtjärn, K377 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-11-04 Stoppdatum 2008-11-04
Mängd (ton): 6,03 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: