Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bocksjön, 098325 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-28 Stoppdatum 2004-11-28
Mängd (ton): 11,57 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,3
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: