Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Högakullesjön, 101112 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-20 Stoppdatum 2005-08-20
Mängd (ton): 6,06 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: