Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rotagölen, 101294 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-31 Stoppdatum 2005-08-31
Mängd (ton): 1,01 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: