Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Saxesjön, 101094 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-02 Stoppdatum 2002-09-03
Mängd (ton): 7,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: