Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lommagölen, 101201 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-05 Stoppdatum 2002-09-05
Mängd (ton): 1,01 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: