Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Guntasjön, 098030 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-12-21 Stoppdatum 2003-12-21
Mängd (ton): 9,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,7
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: