Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bocksjön, 098325 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-20 Stoppdatum 2003-10-29
Mängd (ton): 11,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,8
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: