Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ugglerydsgöl, 098425 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-25 Stoppdatum 2003-10-29
Mängd (ton): 2,03 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,8
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: