Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Havrafällesjö, 098606 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-01 Stoppdatum 2003-11-01
Mängd (ton): 38,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,8
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: