Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svinsjögölen, 098214 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-28 Stoppdatum 2001-10-28
Mängd (ton): 1,85 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,8
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: