Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060063, 06VAT060063 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-10-29 Stoppdatum 1998-10-29
Mängd (ton): 33,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: