Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480deger038vm , 2480deger038vm Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-01 Stoppdatum 2005-09-01
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: