Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT015013, 06VAT015013 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-03 Stoppdatum 2002-09-03
Mängd (ton): 14,08 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: