Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gärssj084vm , 2480gärssj084vm Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-18 Stoppdatum 2005-09-18
Mängd (ton): 3,88 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: