Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480idebä002vm , 2480idebä002vm Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-20 Stoppdatum 2007-08-20
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: