Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480malb017vm , 2480malb017vm Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-18 Stoppdatum 2008-09-18
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: