Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kroksjön, 098162 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-03-27 Stoppdatum 2003-03-27
Mängd (ton): 8,41 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: