Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482hund003vm , 2482hund003vm Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-19 Stoppdatum 2009-09-19
Mängd (ton): 19,38 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: