Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482kyrkb012vm , 2482kyrkb012vm Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-04 Stoppdatum 2005-10-04
Mängd (ton): 2,88 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: