Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482kyrkb012vm , 2482kyrkb012vm Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-26 Stoppdatum 2010-09-26
Mängd (ton): 0,89 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: