Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb039vm , 2482malb039vm Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-10-06 Stoppdatum 2007-10-06
Mängd (ton): 29,82 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: