Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TOSJÖN , 706314-168243 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-05 Stoppdatum 2005-09-05
Mängd (ton): 24,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: