Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TOSJÖN , 706314-168243 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-13 Stoppdatum 2010-08-13
Mängd (ton): 19,51 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: