Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BERGSJÖN , 706352-166736 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-09-06 Stoppdatum 1997-09-06
Mängd (ton): 65,06 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: