Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT180053, 06VAT180053 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-05 Stoppdatum 2005-10-05
Mängd (ton): 5,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: