Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT141010, 06VAT141010 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-11-20 Stoppdatum 2005-11-20
Mängd (ton): 10,24 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: