Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: INNER-BJÄNNSJÖN , 708824-166421 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-10-17 Stoppdatum 1998-10-17
Mängd (ton): 13,04 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: