Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT015016, 06VAT015016 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-17 Stoppdatum 2006-08-17
Mängd (ton): 6,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: