Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT015010, 06VAT015010 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-18 Stoppdatum 2006-08-18
Mängd (ton): 10,51 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: