Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILL-BJURVATTNET , 708873-165460 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-17 Stoppdatum 2006-08-17
Mängd (ton): 3,15 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: