Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Håkentorpagöl, 098150 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-04-16 Stoppdatum 2004-04-16
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: