Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kroksjön, 098162 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-04-17 Stoppdatum 2004-04-17
Mängd (ton): 7,92 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: