Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILL-ARMSJÖN , 709758-167299 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-01-01 Stoppdatum 2009-12-31
Mängd (ton): 14,34 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,2
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: