Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mellansjön, 074181 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-05 Stoppdatum 1999-09-05
Mängd (ton): 10,34 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: