Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kallasjön, 098061 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-11-08 Stoppdatum 1999-11-08
Mängd (ton): 4,14 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: