Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNG-VISKASJÖN , 710331-164152 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-10-24 Stoppdatum 1998-10-24
Mängd (ton): 80,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: