Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNG-VISKASJÖN , 710331-164152 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-07 Stoppdatum 2005-09-07
Mängd (ton): 39,37 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: