Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNG-VISKASJÖN , 710331-164152 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-06 Stoppdatum 2009-08-06
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,2
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: