Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STOR-TÄLLVATTNET , 710798-165327 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-10-24 Stoppdatum 1998-10-24
Mängd (ton): 60,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: