Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT077029, 06VAT077029 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-11-28 Stoppdatum 1998-11-28
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: