Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT077035, 06VAT077035 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-11-29 Stoppdatum 1998-11-29
Mängd (ton): 22,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: