Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTRA TALLVATTENSJÖN , 714159-152737 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-09-25 Stoppdatum 1992-09-25
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 56,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: