Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTRA TALLVATTENSJÖN , 714159-152737 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-04 Stoppdatum 2006-08-04
Mängd (ton): 20,28 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: